PRINCETON, In. (WEHT) – Mt. Vernon takes down Princeton 38-0.